autorizovaní inspektoři
Česká komora architektů Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ČKA & ČKAIT

Aktuality

Během roků 2017 až 2019 prošlo obsazení Koordinační rady změnami, a to nejen rozhodnutím o odstoupení samotného člena, ale i v důsledku nepokračování v činnosti některých členů prodloužením funkčního období. Na návrh předsedů ČKAIT a ČKA bylo proto složení Koordinační rady postupně doplňováno a následně schvalováno ministryní MMR. Nové složení Koordinační rady je nyní :

Složení Koordinační rady


Koordinační rada :
Předsedkyně : Ing. arch. Martina Hovořáková
Místopředseda :JUDr. Jan Mareček
Členové :Ing. arch. Petr Mráz
Ing. arch. Pavel Rada
Ing. Zdeněk Dřevěný
Ing. Karel Vaverka
Ing. Pavel Kaderka
Ing. Tomáš Brož
Zástupce MMR :Ing. Marcela Pavlová - náměstkyně ministryně
 
Sekretariát Koordinační rady :
Tajemnice KR: Lenka Vobořilová
e-mail lenka.voborilova@seznam.cz
mobil 776 162 038