Česká komora architektů Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

Aktiv aut. inspektorů

Stránka aktivu autorizovaných inspektorů, která vznikla pro vaši informovanost a zlepšení komunikace mezi inspektory a laickou veřejností.

Vážené kolegyně, vážení kolegové

Vítáme Vás na nové stránce webu autorizovaných inspektorů, který jsme zřídili pro naši informovanost a zlepšení komunikace mezi námi a také komunikace směrem k odborné a laické veřejnosti.

Redakční radu tohoto webu tvoří zástupci představenstva ČKAIT - Ing. Pavel Křeček a Ing. Karel Vaverka. Ing. Pavel Kaderka byl pověřen redakcí webu. Správcem webu je Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.

Přispívat na web můžou všechni autorizovaní inspektoři prostřednictvím emailové adresy: p.kaderka@quick.cz a vaverka@stavoproj.cz.

Odkaz AKTIV je na veřejné a také neveřejné části webu. Pomocí neveřejné části webu se budeme informovat o našich aktivitách, pracovních aktivech, činnosti pracovních skupin a našich pracovních úspěších či neúspěších.

Předpokládáme, že odkaz AKTIV rozvedeme do dalších odkazů a že v budoucnu budeme přes tento web m.j. registrovat naše aktivity.

Ing. Pavel Kaderka
Autorizovaný inspektor
Ing. Karel Vaverka
Autorizovaný inspektor


Termíny aktivů:

14.06.2018 Praha ČKAIT, Sokolská

19.09.2018 Praha ČKAIT, Sokolská

13.12.2018 Praha ČKAIT, Sokolská