Česká komora architektů Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

Pracovní skupina

Stránka pracovní skupiny autorizovaných inspektorů vznikla pro lepší informovanost a komunikaci mezi inspektory a laickou veřejností.

Vážené kolegyně, vážení kolegové

Vítáme Vás na stránce webu autorizovaných inspektorů, který jsme zřídili pro naši informovanost a zlepšení komunikace mezi námi a také komunikace směrem k odborné a laické veřejnosti.

Redakční radu tohoto webu tvoří zástupci představenstva ČKAIT - Ing. Pavel Křeček, Ing. Karel Vaverka a Ing. Pavel Kaderka. Správcem webu a jeho redakcí byl pověřen Ing. Pavel Kaderka

Přispívat na web mohou všechni autorizovaní inspektoři zasíláním svých podnětů a příspěvků prostřednictvím emailových adres : vaverka@stavoproj.cz a autinspkaderka@gmail.com.

Odkaz "Prac.skup." je na veřejné i neveřejné části webu. Pomocí neveřejné části webu se budeme vzájemně informovat o našich aktivitách, činnosti pracovní skupiny a našich pracovních úspěších či neúspěších.

Předpokládáme, že odkaz "Prac.skup." rozvedeme do dalších odkazů a že v budoucnu budeme přes tento web m.j. registrovat naše aktivity.

Ing. Pavel Kaderka
autorizovaný inspektor
Ing. Karel Vaverka
autorizovaný inspektor


Předpokládané termíny zasedání pracovní skupiny v roce 2020 :

05.03.2020 - 10:00 hod. Praha ČKAIT, Sokolská

21.05.2020 - 9:30 hod. Praha ČKAIT, Sokolská

24.09.2020 - 10:00 hod. Praha ČKAIT, Sokolská

26.11.2020 - 9:30 hod. Praha ČKAIT, Sokolská