Česká komora architektů Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

Přihláška ke zkoušce

Potřebné formuláře pro zájemce o autorizovaného inspektora: přihláška ke zkoušce pro činnost autorizovaného inspektora a žádost o jmenování autorizovaným inspektorem.

Oba potřebné formuláře si můžete stáhnout ve třech formátech.

Přihláška ke zkoušce Žádost o jmenování
Vzor životopisu.doc Vzor životopisu.pdf