autorizovaní inspektoři
Česká komora architektů Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ČKA & ČKAIT

Koordinační rada

Koordinační rada je společný orgán schvalovaný na návrh Komory ministrem pro místní rozvoj k zabezpečení jednotného postupu.

Koordinační rada pro autorizované inspektory

Koordinační rada je společný orgán schvalovaný na návrh České komory architektů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, k zabezpečení jednotného postupu.

Koordinační rada zpracovává podklady pro vyjádření komor pro připuštění uchazečů ke zkouškám pro autorizované inspektory, zabezpečuje jednotný postup komor při provádění přípravy a zkoušek a pro předkládání žádostí uchazečů ministrovi pro místní rozvoj o vydání osvědčení.

Ministryně MMR Věra Jourová, na návrh předsedů ČKAIT a ČKA, schválila dne 28. 4. 2014 nové složení Koordinační rady. Ta na své 1. schůzce dne 10. 6. 2014 zvolila ze svého středu předsedkyni a místopředsedu. Nové složení Koordinační rady je toto:

Složení Koordinační rady:
Předsedkyně: Ing. arch. Martina Hovořáková
Místopředseda:JUDr. Jan Mareček
Členové:prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
Ing. arch. Petr Mráz
Ing. arch. Pavel Rada
Ing. Zdeněk Dřevěný
Ing. Miloš Horák
Ing. Karel Vaverka
 
Sekretariát Koordinační rady:
Tajemnice KR: Lenka Vobořilová
e-mail lenka.voborilova@seznam.cz
mobil 776 162 038