autorizovaní inspektoři
Česká komora architektů Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ČKA & ČKAIT

Přípravné kurzy

Česká stavební akademie Praha si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO ZKOUŠKY AUTORIZOVANÝCH INSPEKTORŮ


pořádaný v Nadace ABF, Václavské nám. 31, 11000 Praha 1

Seminář je zaměřen na:
  • Postavení a odpovědnost autorizovaného inspektora k ostatním subjektům ve výstavbě
  • Právní otázky zkráceného stavebního řízení
  • Problematiku dotčených orgánů státní správy
  • Řešení vyjádření a námitek účastníků řízení
  • Dohled autorizovaného inspektora na stavbách
  • Zpracování certifikátu pro kolaudační souhlas
  • Technické požadavky na výstavbu
  • Technické požadavky na výstavbu v Hl. m. Praze
  • Otázky životního prostředí ve výstavbě
  • Další informace


Odborný seminář je určen pro:
zejména uchazečům přihlášeným na zkoušku pro funkci autorizovaného inspektora

Odborný garant:
JUDr. Miroslav Hegenbart, Doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.

Organizační garant:
Eva Podlešáková, tel.: 224 228 910, podlesakova@abf-nadace.cz

Přihláška:
přihlašte se on-line zde
podrobnosti na www.stavebniakademie.cz

Program jednotlivých částí:

A. PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO ZKOUŠKY AUTORIZOVANÝCH INSPEKTORŮ 1. den
09.30 – 10.00 - Presence
10.00 – 10.15 - Zahájení - Doc. Ing. Miloslav Pavlík, předseda Koordinační rady pro autorizované inspektory nebo JUDr. Miroslav Hegenbart, místopředseda Koordinační rady pro autorizované inspektory
10.15 - 12.00 - Požadavky, postavení a povinnosti autorizovaného inspektora a ostatních subjektů ve výstavbě JUDr. PhDr. Jiří Plos, člen Koordinační rady pro autorizovaného inspektory (5. 10. přednáší JUDr. M. Hegenbart)
12.30 - 14.30 - Právní aspekty zkráceného stavebního řízení včetně postavení účastníků řízení a rozhodování o jejich námitkách a účast autorizovaného inspektora při kolaudačním řízení JUDr. Václava Koukalová, členka sboru zkoušejících
14.45 - 16.00 - Dotčené orgány státní správy, význam jejich stanovisek - JUDr. Zdeňka Vobrátilová, členka sboru zkoušejících

Pro účastníky semináře bude připraveno občerstvení.

B. PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO ZKOUŠKY AUTORIZOVANÝCH INSPEKTORŮ 2. den
8.30 – 09.00 - presence
9.00 – 10.00 - Vliv územně plánovací dokumentace, územního rozhodnutí, územního souhlasu a územně plánovací informace na prověřování projektu ve zkráceném stavebním řízení - JUDr. Jan Mareček, člen sboru zkoušejících
10.00 - 12.00 - Obecné požadavky na výstavbu včetně problematiky jejich uplatňování v Hl.m.Praze - Ing. Jitka Víchová, členka sboru zkoušejících
12.30 – 14.30 - Technika přístupu autorizovaného inspektora k prověření projektu stavby,,stanovení kontrolních prohlídek a vydání certifikátu - Ing. arch. Petr Mráz
14.30 - 15.30 - Stavební úřad, vybrané otázky jeho postupu ve stavebním řízení a relace k postavení autorizovaného inspektora - Ing. Petr Malotin, vedoucí stavebního úřadu Městské části Praha 6
15.30 - 16.00 - Postup při zkouškách autorizovaných inspektorů a všeobecná diskuze - Doc. Ing. Miloslav Pavlík a JUDr. Miroslav Hegenbart

Pro účastníky kursu bude připraveno občerstvení.

Vložné:
7310,92 Kč bez DPH - 8700,00 Kč s DPH