autorizovaní inspektoři
Česká komora architektů Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ČKA & ČKAIT

Jak se stát inspektorem

Po vyplnění přihlášky ke zkoušce pro činnost autorizovaného inspektora, dodání příloh, zaplacení poplatku za zkoušku a odeslání na adresu: Koordinační rada pro autorizované inspektory, Sokolská 15, 120 00 Praha 2 budete pozváni (nejméně 30 dní předem) ke zkoušce.

Jak se stát autorizovaným inspektorem

Koordinační rada (společný koordinační orgán schválený na návrh obou komor ministrem pro místní rozvoj) již vyškolila první zkušební komisaře a vše je připraveno pro přijímání přihlášek ke zkoušce a jmenování prvních autorizovaných inspektorů.

  1. vyplnit přihlášku ke zkoušce, přiložit přílohy,
  2. zaplatit náklady na zkoušku: 14.520,- Kč (12.000,- Kč + 21 % DPH) na účet č. 215950222/0300, VS členské číslo ČKA nebo ČKAIT.
  3. odeslat přihlášku s přílohami na adresu Koordinační rada pro autorizované inspektory, Sokolská 15, 120 00 Praha 2
  4. dostavit se na zkoušku (budete pozváni nejméně 30 dní předem),
  5. výsledek zkoušky vyhověl - vyplnit žádost o jmenování autorizovaných inspektorem, zaplatit správní poplatek 10.000,- Kč na účet
    MMR č. 3711-629001/0710, VS členské číslo ČKA nebo ČKAIT.
  6. nevyhověl - je možné se přihlásit opět za 1 rokJmenování obdržíte od ministra pro místní rozvoj.Pozor! Koordinační rada pro autorizované inspektory rozhodla o novém režimu v procesu podávání přihlášek ke zkouškám autorizovaných inspektorů a úhradě poplatků za zkoušky!