autorizovaní inspektoři
Česká komora architektů Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ČKA & ČKAIT

Pojištění

Jedná se o hromadnou pojistnou smlouvu s maximálně úsporným efektem. Pojistníkem je makléřská firma Čásenský & Hlavatý, s.r.o., pojistitelem je (vzhledem ke zkušenostem s ČKAIT) ČSOB Pojišťovna. Všechny pojistné události za Vás vyřeší makléř zdarma.

Rozsah pojistné smlouvy Čásenský & Hlavatý, s.r.o.

  • Přesně podle dikce zákona
  • Přesně kryjící zákonnou odpovědnost autorizovaného inspektora
  • Poskytující krytí proti jakémukoliv omylu, chybě nebo přehlédnutí nebo i opomenutí
  • Kryjící nejen škody materiální , ale i na zdraví a především škody finanční a na ušlém zisku
  • Jednoduchý způsob přihlášení – koordinátor vyplní jednoduchou přihlášku a zašle ji faxem do Čásenský & Hlavatý a je automaticky pojištěn
  • Maximální cenová výhodnost
  • Inspektor bude mít možnost si vybrat jednotlivé limity krytí 250.000,-Kč a dále 1 mil. Kč nebo 2 mil. Kč
  • Připojištění na vyšší částky 5, 10 mil. Kč se bude již tvořit individuálně.
Platnost pojištění okamžitě od doručení přihlášky (.doc, .pdf).


Kontakt: ckait@casensky-hlavaty.cz
              Tel.: 604 257 850
              Mgr. Jitka Kaňková
              Fax: 466 536 498