autorizovaní inspektoři
Česká komora architektů Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ČKA & ČKAIT

Seminář

Česká komora architektů s Koordinační radou pro autorizované inspektory pořádá v pořadí již třetí letošní seminář pro autorizované inspektory.

Současná judikatura autorizovaného inspektora

PROGRAM
13:00 – 14:15Autorizovaní inspektoři
Prolnutí se správním řádem, aktuální judikáty proti certifikátu, účinnost a vymahatelnost odvolání
Možnost opravy certifikátu AI, vzetí zpět oznámení v průběhu provádění stavby – náhrada novým oznámením v součinnosti se stavebníkem (klientem)
14:15 – 14:30Přestávka
14:30 – 15:30Kontrolní prohlídky stavby, pravomoc AI, vymahatelnost účasti AI na kontrolních prohlídkách, odpovědnost – vazba na smlouvu s klientem
Smlouva s klientem doporučená ustanovení ochrany AI, vymahatelnost součinnosti stavebníka při zjevné chybě
Oprávněnost lustrace certifikátů SU, pravomoc SU v případě nálezu zjevné vady
15:30 – 16:30Diskuse

PŘEDNÁŠEJÍCÍ JUDr. PhDr. Jiří Plos, ČKA

VSTUP VOLNÝ

Vzhledem k omezené kapacitě sálu prosíme zájemce o registraci obratem, a to na adrese gabriela.dufkova@cka.cc I telefon: 257 535 034 I GSM: 723 377 644 I fax: 257 532 285.

Pozvánku si můžete stáhnout v PDF.