autorizovaní inspektoři
Česká komora architektů Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ČKA & ČKAIT

Aktuality

Koordinační rada, ve spolupráci s ČKAIT a ČKA, chystá v příštím roce 4 odborné semináře pro autorizované inspektory.

Semináře pro autorizované inspektory v r. 2011

Koordinační rada, ve spolupráci s ČKAIT a ČKA, chystá v příštím roce 4 odborné semináře pro autorizované inspektory. Budou vždy pojednávat nejen o obecných problémech souvisejících s činností autorizovaných inspektorů (vyplýávajících ze stavebního zákona a předpisů souvisejících), ale budou dále kombinovány s přednáškami o specifických úskalích jejich práce ve vztahu ke stavbám speciálním.
Dva ze seminářů již proběhly, 2. února 2011 a 21. dubna 2011, informace o termínech dalších dvou seminářů v r. 2011 budou včas vyvěšeny a autorizovaní inspektoři osobně elektronicky informováni.