autorizovaní inspektoři
Česká komora architektů Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ČKA & ČKAIT

Aktuality

Koordinační rada pro autorizované inspektory rozhodla o novém režimu v procesu podávání přihlášek ke zkouškám autorizovaných inspektorů a úhradě poplatků za zkoušky.

Nový režim podávání přihlášek a úhrady poplatků za zkoušky

Koordinační rada pro autorizované inspektory se na svém 27. zasedání dne 15.9.2010 zabývala problematikou podávání neúplných přihlášek a podkladů uchazečů o připuštění ke zkoušce pro autorizované inspektory, které zjevně neodpovídají požadavkům ustanovení § 143 stavebního zákona, a to v souvislosti s úhradou správního poplatku při podání žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem. Vzhledem k tomu, že se často opakuje situace, kdy uchazeč předloží neúplnou přihlášku a podklady, které se mu nepodaří ani po výzvě Koordinační rady doplnit, aby mohly být posouzeny jako dostačující, a z tohoto důvodu nemůže být uchazeč ke zkoušce připuštěn, rozhodla Koordinační rada, že v takových případech správní poplatek uhrazený uchazečem při podání žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem nebude vrácen. Přijaté řešení odpovídá obvyklé praxi států Evropské unie, ve kterých je obdobně konstituován institut autorizovaného inspektora. Správní poplatek se neplatí pouze za vykonání zkoušky, ale za vyřízení a posouzení žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem.