autorizovaní inspektoři
Česká komora architektů Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ČKA & ČKAIT

Aktuality

V souvislosti se svým zvolením rektorem VUT Brno, rezignoval dosavadní předseda prof. Štěpánek na svoji funkci předsedy KR. Na návrh předsedů ČKAIT a ČKA bylo proto dne 28. 4. 2014 schváleno ministryní MMR Věrou Jourovou nové složení Koordinační rady, která na své 1. schůzce dne 10. 6. 2014 zvolila ze svého středu předsedkyni a místopředsedu KR. Nové složení KR je nyní toto:

Nové složení koordinační rady

Složení Koordinační rady:
Předsedkyně: Ing. arch. Martina Hovořáková
Místopředseda:JUDr. Jan Mareček
Členové:prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
Ing. arch. Petr Mráz
Ing. arch. Pavel Rada
Ing. Zdeněk Dřevěný
Ing. Miloš Horák
Ing. Karel Vaverka
 
Sekretariát Koordinační rady:
Tajemnice KR: Lenka Vobořilová
e-mail lenka.voborilova@seznam.cz
mobil 776 162 038