autorizovaní inspektoři
Česká komora architektů Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ČKA & ČKAIT

Aktuality

Podle § 144 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, může ministr pro místní rozvoj rozhodnout o odvolání autorizovaného inspektora též pro jeho nečinnost delší než 3 roky

Připomínka pro AI

Vážení autorizovaní inspektoři

svého času jste obdrželi od ministra pro místní rozvoj osvědčení, platné od konkrétního data, které vás opravňuje vykonávat činnosti svěřené stavebním zákonem autorizovaným inspektorům. V letošním roce to u některých z Vás budou již 3 roky ode dne, od kterého Vaše osvědčení platí a od kdy máte oprávnění svoji činnost vykonávat – jak se předpokládá. Dovolujeme si Vás upozornit na okolnost, že podle § 144 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, může ministr pro místní rozvoj rozhodnout o odvolání autorizovaného inspektora též pro jeho nečinnost delší než 3 roky. Předpokládáme, že si každý z Vás vede ve smyslu § 146 odst. 3 cit. zákona o svých úkonech evidenci, a že se vás tedy tato eventualita netýká. Nicméně, považujeme za nutné vám přesto tuto okolnost připomenout.

JUDr. Jana Wurstová
tajemnice
koordinační rady pro autorizované inspektory